Soi cầu 247 rồng bạch kim nuôi lô khung cao thủ chốt số miền bắc uy tín vào bờ


Dàn lô đẹp nhất hôm nay soi cầu 247 rồng bạch kim miễn phí


Rồng bạch kim

Soi cầu 247

Dàn lô đẹp nhất soi cầu 247 miễn phí hôm nay

Dàn lô đẹp nhất hôm nay là tập hợp những con lô đẹp. Bằng phương pháp bắt lô hay nhất. Chúng ta lựa chọn những con lô đang có cầu. Với biên độ ăn thông gần đây. Cho nên khả năng nó ra tiếp là đang còn cao. Người chơi chú ý lựa chọn tới cầu lô mb đã cho. Và nếu có thể thì đánh đều các con lô đã cho. Dựa trên kinh nghiệm cho thấy chơi theo cách này cũng hiệu quả. Trang web bắt số chính xác nhất tại soi cầu 247. Chúng tôi cố gắn tìm những cầu lô tốt nhất

Thống kê soi cầu dàn lô đẹp nhất hôm nay

Những con lô có tỷ lệ ăn cao nhất sẽ được cung cấp bên dưới. Nó chắc chắn là không thể chính xác 100% được. Bạn phải tìm ra cặp lô nào mình thấy kết nhất để chơi. Nếu bạn muốn chơi nhiều con hơn. Khi đó bạn nên kết hợp với dàn lô 6 số. Nó cũng thuộc những con lô đang trong chu kỳ ra.

Thống kê soi cầu miền bắc hôm nay như sau

Ngày Kết quả
24-07/2024 01 10 67 76 78 87 45 54 Trúng
23-07/2024 35 53 68 86 47 74 12 21 Trúng 35-86-74-21
22-07/2024 14 41 28 82 46 64 79 97 Trúng 28
21-07/2024 19 91 45 54 38 83 67 76 Trúng 54x2-76
20-07/2024 28 82 35 53 18 81 46 64 Trúng 82-18-64
19-07/2024 34 43 79 97 24 42 13 31 Trúng 24x2
18-07/2024 27 72 45 54 67 76 35 53 Trúng 45-76x2
17-07/2024 05 50 13 31 75 57 69 96 -
16-07/2024 38 83 79 97 68 86 42 24 Trúng 79-97
15-07/2024 05 50 46 64 57 75 12 21 Trúng 46
14-07/2024 57 75 38 83 45 54 13 31 Trúng 54x2-31
13-07/2024 46 64 01 10 79 97 43 34 Trúng 01-97
12-07/2024 39 93 58 85 24 42 13 31 Trúng 93-58
11-07/2024 01 10 38 83 54 45 68 86 Trúng 83-45-86
10-07/2024 06 60 12 21 58 85 34 43 Trúng 60-43
09-07/2024 01 10 38 83 56 65 47 74 Trúng 01
08-07/2024 23 32 58 85 19 91 34 43 Trúng 23-19-43
07-07/2024 23 32 79 97 36 63 14 41 Trúng 79-36-63-14
06-07/2024 15 51 79 97 48 84 45 54 Trúng 51-48-84-54
05-07/2024 14 41 24 42 67 76 51 15 Trúng 41-24-76
04-07/2024 26 62 37 73 05 50 78 87 Trúng 26-73-78
03-07/2024 24 42 09 90 03 30 79 97 Trúng 90-03x2-97
02-07/2024 15 51 68 86 45 54 37 73 -
01-07-2024 31 13 06 60 67 76 59 95 Trúng 60-67-59
30-06-2024 31 13 06 60 67 76 59 95 Trúng 06-67
29-06-2024 16 61 27 72 49 94 58 85 Trúng 61-72-49-85
28-06-2024 35 53 78 87 60 06 48 84 Trúng 48-84
27-06-2024 69 96 45 54 37 73 18 81 Trúng 45-81
26-06-2024 39 93 24 42 31 13 58 85 Trúng 24-13
25-06-2024 18 81 47 74 58 85 06 60 -
24-06-2024 45 54 05 50 67 76 38 83 Trúng 54-50x2-67-76
23-06-2024 12 21 38 83 57 75 56 65 Trúng 12-57-65
22-06-2024 34 43 78 87 10 01 48 84 Trúng 43-87-01-10-84
21-06-2024 01 10 57 75 12 21 06 60 Trúng 06
20-06-2024 69 96 03 30 34 43 47 74 -
19-06-2024 45 54 12 21 78 87 36 63 Trúng 78
18-06-2024 57 75 12 21 48 84 69 96 Trúng 84
17-06-2024 04 40 27 72 36 63 45 54 Trúng 72
16-06-2024 19 91 38 83 47 74 65 56 Trúng 56
15-06-2024 37 73 68 86 42 24 59 95 Trúng 73-59
14-06-2024 67 76 01 10 08 80 27 72 Trúng 01-08
13-06-2024 35 53 68 86 79 97 43 34 Trúng 35-79-97-43
12-06-2024 48 84 39 93 01 10 24 42 Trúng 84
11-06-2024 68 86 17 71 25 52 35 53 Trúng 52-53
10-06-2024 24 42 67 76 36 63 57 75 Trúng 24-76-75
09-06-2024 35 53 06 60 07 70 45 54 Trúng 53x2-06
08-06-2024 34 43 67 76 19 91 68 86 Trúng 76-19
07-06-2024 12 21 38 83 07 70 69 96 Trúng 12-96
06-06-2024 38 83 05 50 34 43 79 97 Trúng 50
05-06-2024 56 65 17 71 36 63 07 70 Trúng 56
04-06-2024 06 60 35 53 79 97 45 54 Trúng 60-79
03-06-2024 67 76 34 43 59 95 47 74 Trúng 76
02-06-2024 45 54 36 63 13 31 05 50 Trúng 36-13
01-06-2024 01 10 46 64 78 87 13 31 Trúng 01x2-13
31-05-2024 45 54 04 40 37 73 12 21 Trúng 04-37
30-05-2024 06 60 17 71 58 85 46 64 Trúng 71
29-05-2024 38 83 12 21 46 64 53 35 Trúng 83
28-05-2024 01 10 25 52 58 85 69 96 Trúng 25
27-05-2024 26 62 31 13 48 84 67 76 Trúng 62
26-05-2024 12 21 68 86 49 94 37 73 Trúng 12-73
25-05-2024 48 84 07 70 35 53 16 61 Trúng 48
24-05-2024 56 65 38 83 19 91 25 52 Trúng 65-19
23-05-2024 14 41 24 42 49 94 35 53 Trúng 41-94
22-05-2024 13 31 27 72 38 83 56 65 -
21-05-2024 37 73 48 84 12 21 54 45 Trúng 37-73-45
20-05-2024 14 41 89 98 64 46 13 31 Trúng 89-98
19-05-2024 79 97 12 21 05 50 57 75 Trúng 05
18-05-2024 57 75 46 64 13 31 39 93 Trúng 64-39
17-05-2024 38 83 14 41 08 80 35 53 Trúng 38-41-80x2
16-05-2024 23 32 57 75 68 86 14 41 Trúng 68x2
15-05-2024 57 75 09 90 17 71 67 76 Trúng 09-90-17-71
14-05-2024 01 10 46 64 79 97 34 43 Trúng 10-97-34
13-05-2024 14 41 37 73 27 72 46 64 Trúng 37-27-72
12-05-2024 25 52 48 84 34 43 15 51 Trúng 52-51
11-05-2024 13 31 08 80 68 86 35 53 Trúng 80-86
10-05-2024 57 75 69 96 13 31 27 72 Trúng 57-75-69-96
09-05-2024 46 64 17 71 68 86 42 24 Trúng 71-68
08-05-2024 15 51 58 85 31 13 09 90 Trúng 58-09
07-05-2024 16 61 08 80 36 63 49 94 Trúng 49
06-05-2024 56 65 19 91 38 83 24 42 Trúng 56x2-24
05-05-2024 04 40 67 76 48 84 36 63 Trúng 67x2-36-63
04-05-2024 79 97 26 62 38 83 16 61 Trúng 62-61
03-05-2024 17 71 08 80 31 13 58 85 Trúng 13-31-85
02-05-2024 38 83 69 96 12 21 34 43 Trúng 21-34
01-05-2024 36 63 41 14 07 70 46 64 Trúng 63-07-46
30-04-2024 01 10 24 42 35 53 78 87 Trúng 10-24-42-35-53-87
29-04-2024 14 41 67 76 38 83 29 92 Trúng 76
28-04-2024 34 43 68 86 79 97 23 32 Trúng 86-79
27-04-2024 67 76 12 21 04 40 69 96 Trúng 21
26-04-2024 24 42 68 86 34 43 15 51 Trúng 51
25-04-2024 23 32 12 21 89 98 69 96 Trúng 23-98
24-04-2024 01 10 45 54 67 76 46 64 Trúng 01-10-54x2-67-64
23-04-2024 46 64 12 21 24 42 47 74 -
22-04-2024 06 60 78 87 14 41 38 83 Trúng 06-14
21-04-2024 25 52 04 40 69 96 46 64 Trúng 25
20-04-2024 78 87 13 31 35 53 67 76 -
19-04-2024 58 85 39 93 56 65 12 21 Trúng 58-85-56
18-04-2024 79 97 02 20 57 75 49 94 Trúng 57
17-04-2024 06 60 58 85 45 54 78 87 Trúng 06-60-54
16-04-2024 23 32 39 93 56 65 14 41 Trúng 65
15-04-2024 34 43 78 87 64 46 19 91 Trúng 34-46
14-04-2024 67 76 79 97 24 42 38 83 Trúng 42
13-04-2024 23 32 89 98 65 56 18 81 Trúng 89-56
12-04-2024 14 41 67 76 27 72 46 64 Trúng 27x3-72
11-04-2024 34 43 68 86 01 10 58 85 Trúng 86-10
10-04-2024 45 54 08 80 67 76 15 51 Trúng 45-08
09-04-2024 78 87 04 40 19 91 36 63 -
08-04-2024 24 42 15 51 67 76 07 70 Trúng 15x2-67-07
07-04-2024 36 63 78 87 39 93 15 51 Trúng 39
06-04-2024 14 41 07 70 45 54 69 96 -
05-04-2024 02 20 35 53 67 76 12 21 -
04-04-2024 89 98 01 10 23 32 48 84 Trúng 89x2-01
03-04-2024 01 10 67 76 58 85 32 23 Trúng 10-67-32x2
02-04-2024 68 86 49 94 23 32 17 71 Trúng 86-49
01-04-2024 37 73 01 10 56 65 79 97 Trúng 10-79-97
31-03-2024 12 21 48 84 35 53 68 86 Trúng 35
30-03-2024 34 43 65 56 01 10 37 73 Trúng 56-65
29-03-2024 67 76 14 41 23 32 49 94 Trúng 67x2-41x2-49
28-03-2024 01 10 03 30 46 64 35 53 Trúng 03
27-03-2024 57 75 67 76 26 62 45 54 Trúng 75-45
26-03-2024 34 43 01 10 38 83 67 76 -
25-03-2024 59 95 08 80 46 64 37 73 Trúng 46-37
24-03-2024 07 70 18 81 45 54 39 93 Trúng 54-39-93
23-03-2024 87 78 46 64 45 54 31 13 -
22-03-2024 75 57 48 84 21 12 60 06 Trúng 60 21x2
21-03-2024 24 42 07 70 49 94 53 35 Trúng 07 49
20-03-2024 34 43 08 80 58 85 17 71 Trúng 34 71
19-03-2024 56 65 01 10 24 42 23 32 Trúng 56 65 32
Dàn lô đẹp nhất hôm nay

Lô có nhiều cầu nên chơi nhất hôm nay

Lô về nhiều cầu cũng chưa chắc đã ra. Quan trọng là bạn thấy kết nó thì nên chơi. Bạn phải biết cách dựa vào bí quyết soi cầu. Cứ lô đến chu kỳ ra nhiều thì nên ưu tiên đánh. Những vị trí cầu lô hay về thì các bạn cũng nên chơi. Các chuyên mục cho số thì nên theo dõi. Thấy nó ăn ổn định thì bắt theo. Dàn lô 6 số mb ra không ổn thì bắt theo dàn lô 4 số hôm nay. Cầu lô mb thấy kết thi đánh đều 1 cặp. Và nếu chưa ra hôm nay thì đánh thêm 1 hoặc 2 ngày tới. Và bạn cần đánh đều như chơi 1 cặp song thủ lô hôm nay.

Rồng bạch kim chốt số hôm nay

Hàng ngày luôn có chốt số miền bắc. Vào giờ vàng chốt số thì xác xuất trúng sẽ cao hơn. Khi dđó chúng ta đã tập hợp được các cao thủ. Những người bắt số chuẩn nhất trên diễn đàn xổ số uy tín. Các hạng mục như là nuôi song thủ khung 2 ngày. Cầu này đặc biệt cần phải quan tâm. Vì hầu như chơi theo cách này là an toàn nhất.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm tại soi cầu 24h. Mong bạn chiến thắng rực rỡ hôm nay

Bí quyết chơi lô hiệu quả cao

Khi chơi lô dàn thì tốt nhất bạn nên chơi theo cặp. Thông thường thì đánh 2 con hoặc 4 con. Nếu nhiều tiền hơn thì có thể chơi 6 8 10 20 con. Nhưng bạn cũng phải biết cách chơi xiên 2 mb kết hợp. Nếu vậy thì bạn có thể bắt 4 con lô là hợp lý nhất. Vì chỉ cần ra 2 con trong số đã chon là có thể lời nhiều. Đành nhiều con hơn thì dễ trúng. Nhưng yêu cầu vốn bạn phải nhiều thật sự.


Cặp lô chính xác nhất nên chơi
Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Dàn đề 50 số bất bại vip hôm nay Dàn đề 50 số bất bại vip hôm nay
Soi cầu lô kép MB 6868 hôm nay Soi cầu lô kép MB 6868 hôm nay
Dàn lô 6 số miền bắc đẹp nhất hôm nay Dàn lô 6 số miền bắc đẹp nhất hôm nay
Soi cầu dàn lô 4 số miền bắc hôm nay Soi cầu dàn lô 4 số miền bắc hôm nay
Song thủ lô miễn phí soi cầu 366 hôm nay Song thủ lô miễn phí soi cầu 366 hôm nay
Soi cầu bạch thủ miền Bắc miễn phí Soi cầu bạch thủ miền Bắc miễn phí